Wednesday, July 11, 2012

Raspuns la intampinare 2 ROMCONSULT


CĂTRE,
TRIBUNALUL TULCEA
Secţia civila, de contencios administrativ si fiscal ~ falimente
Dosar nr. 555/88/2012/a6 ~ Complet de judecata: CS10-BC

Domnule Preşedinte,
Subsemnata, CĂLIN MARIA-VERONICA, domiciliata in TULCEA, str. CEZAR, nr. 3, jud. TULCEA, telefon nr. 0745288795 / 0733513865, in calitate de creditor a debitoarei SC Romconsult SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului J36/334/2000, cod fiscal RO13567016, cu sediul in Tulcea, str.Pacii  nr.20, aduc precizari in scris si formulez prezentul

Raspuns la Intampinarea
formulata de catre administratorul judiciar Crisan Daniela

            Va rog sa acceptati ca fondata contestatia pe care am formulat-o in data de 23.05.2012 impotriva tabelului preliminar al creditorilor SC Romconsult SRL.
            Va aduc la cunostinta ca, in fapt, suma pe care firma mi-o datoreaza este de 22055,00 lei. Aceasta suma reprezinta contravaloarea a 6 salarii si o lichidare cu baza de calcul 4800 lei, respectiv 3367 lei net. ( Anexez calculul de creanta revazut.)
            Mentionez ca in ultimii 2 ani de activitate firma a platit salarii depasind in mod frecvent si continuu termenul de scadenta prevazut in contract, depasiri care in multe situatii si in mod repetat au fost cu mult peste 60 de zile. Acest lucru a dus la decalaje si la faptul ca de cele mai multe ori a platit partial si nu integral salariile.
Amanari, intarzieri, plati partiale, toate acestea, nu o data, m-au pus in situatia de a-mi confrunta evidenta personala cu cea financiar-contabila a firmei. Eu nu am in cunostinta ca exista state de plata, nu a existat in practica/ procedura firmei un astfel de document pe care sa-l fi semnat. In cazul meu, consider ca este fie o eroare in ceea ce priveste verificarea documentelor , fie  in evidentele contabile s-a omis cate ceva la eventualele regularizari pe care firma le-a facut.
La un moment dat, avand probleme de sanatate grave am apelat si am solicitat la firma sa-mi plateasca din salariile neachitate. Am primit dupa cum urmeaza: 1500 lei in luna februarie 2011~ semnand o dispozitie de plata in data de 15.07.2011; apoi 700 EUR in data de 21.06.2011, respectiv 2500 lei in data de 16.08.2011 ~ pentru aceste sume am semnat o dispozitie de plata cu data de 16.08.2011.
Pentru sumele mai sus mentionate, deci pentru suma totala de 6968 lei am semnat dispozitii de plata, documente pe care le anexez.
La sfarsitul anului 2011/ inceputul 2012 mi s-a cerut sa mai semnez inca o data alte dispozitii de plata explicandu-mi ca nu au fost gasite cele semnate initial. Am semnat din nou si subscriu ca pentru aceleasi sume de bani am semnat de 2 ori. Prin urmare solicit sa fie clarificata aceasta situatie din evidentele contabile.
Gradul mare de indatorare, probleme personale / financiare m-au determinat sa aplic pentru un credit de tip overdraft. Intrucat pentru a obtine cat mai curand acest credit trebuia sa fac dovada a cat mai multor salarii virate in cont de catre angajator, m-am adresat administratorului sa-mi vireze in luna septembrie un salariu din cele cateva salarii restante. Intelegerea verbala a fost sa fie sub forma de imprumut si sa-l restitui imediat. In data de 28.09.2012, via salarii, mi-a fost virata suma de 3367 lei in contul de la UniCredit Tiriac Bank. Imediat, in aceeasi zi am retras banii si i-am dat contabilei. In evidentele contabile ale firmei exista dovada ca mi-au virat un salariu in data de 28.09.2012, dar pentru restituirea integrala a acestor bani eu nu am nicio dispozitie de plata sau chitanta. Dovedesc cele mentionate in acest paragraf cu o fila extrasa din agenda personala pe care contabila a semnat si stampilat in momentul in care i-am dat banii, precum si cu extrasul de cont din care rezulta atat alimentarea cat si faptul ca banii au fost retrasi imediat in scopul de a-i da inapoi administratorului.
Prin urmare si aceasta suma de 3367 lei trebuie sa fie luata in calcul pentru verificari in evidentele contabile.
In calculul de creante initial pe care l-am facut am omis sa trec si suma de 1924 lei, suma ce reprezinta contravaloarea unei lichidari pe care ar fi trebuit sa o incasez in luna ianuarie 2010. Si in cazul meu, din evidentele contabile ale firmei ar trebui sa se regaseasca suma de 1924 lei reprezentand restanta salariala din anul 2010.
Va rog sa admiteti in analiza Dvs. calculul de creanta revazut si anexat la prezenta formulare.
Sustin si solicit  in continuare inscrierea la masa credala cu suma de 22055 lei, suma ce reprezinta contravaloarea salariilor restante neincasate inca.
Totodata,
CONTEST
         Decizia, 119/01.06.2011, formulata de catre administratorul S.C ROMCONSULT- S.R.L Tulcea,  prin care s-a hotarat diminuarea salariilor de la 4800 lei/ luna la nivelul mimim garantat de 670 lei/ luna incepand cu data de 01.06.2011. Acest lucru s-a facut fara instiintarea noastra. Am aflat de aceasta diminuare a salariului, abia in data de 08.02.2012 in momentul obtinerii  actelor pentru intocmirea dosarului de somaj.
Din adeverinta emisa pentru intocmirea dosarului de somaj la data de 07.02.2012 rezulta ca administratorul nu avea inca in intentie sa comunice acest lucru. Anexez prima varianta in care a fost completata aceasta adeverinta, respectiv “Anexa 26”. Urmare a sesizarilor facute de catre AJOFM, a doua zi a fost emisa o alta adeverinta cu salariul minim garantat de 670 lei/ luna. Ulterior in data de 10.02.2012 am primit explicatii din partea administratorului via e-mail cu subiect “Clarificari” pe care il anexez.
Decizia de diminuare a salariilor a fost luata retroactiv in a doua jumatate a lunii ianuarie 2012 si in niciun caz la data de 01.06.2011. Se dovedeste acest lucru si prin adeverintele de venit pe care le-a emis dupa data de 01.06.2011. Anexez o adeverita de venit emisa de catre firma pentru banca, adeverinta din care rezulta clar faptul ca salariul nu era diminuat in lunile iunie, iulie, august.
Rezulta si din faptul ca atat in data de 11.01.2012, cat si in data de 26.01.2012, administratorul certifica si recunoaste ca salariile pe lunile august  2011- ianuarie 2012 nu mi-au fost platite si ca ultima plata facuta in data de 21.12.2011 acopera salariul lunii iulie si ½ din salariul pe luna iunie. Acest lucru rezulta din documente deja existente la dosar, respectiv din urmatoarele adeverinte emise de catre firma in luna ianuarie: nr. :09 / 26.01.2012, 10 / 26.01.2012 & 04 / 11.01.2012.
 Conf .Art. 41. [modificarea contractului de muncă]
(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
           In conformitate cu Art. 41 sus amintit, mentionez ca nu am fost consultata in vederea modificarii salariului contractual, incepand cu 01.06.2011, nu mi-am dat acordul si nu am semnat niciun document care sa se refere la acest fapt.
          Nici pana in momentul de fata, nu am primit oficial din partea societatii acea DECIZIE in urma careia MI-A FOST DIMINUAT SALARIUL.
          De altfel, Decizia  119 / 01.06.2011 nu are temei legal, intrucat eu am prestat activitati in aceasta perioada, am fost prezenta la firma, am fost la dispozitia angajatorilor, mi-am indeplinit sarcinile ce decurg din calitatea functiei si din dispozitiile pe care le-am primit pe cale ierarhica de la Directorul Tehnic si de la Presedintele Companiei, desfasurandu-mi activitatea in conformitate cu instructiunile primite.
Deasemenea mentionez ca a fost  incalcat  art. 155 din Codul Muncii  prin trecerea in concediu fara plata in perioada  01.03.2011 – 01.06.2011, fara instiintare.  Am aflat de acest aspect abia spre sfarsitul perioadei. In toata aceasta perioada, in fapt, am fost la munca prestand activitatile pe care le aveam in derulare si nu am incetat activitatea profesionala.
Consider ca am toate drepturile legale pentru a fi despagubita, doresc sa mi se achite drepturile salariale restante la valoarea din Revisal (atasat la dosar) adica 4800 lei/ luna baza de calcul, actualizate cu rata inflatiei la data platii efective.
           Mentin toate probele atasate in probatoriu.
           Depun prezenta in doua exemplare.

CĂLIN MARIA-VERONICA   
Domnului Presedinte al Tribunalului Tulcea

No comments:

Post a Comment